تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات در اینستاگرام به روش اینفلوئنسر مارکتینگgroup

محبوبیت زیاد

شبکه اجتماعی اینستاگرام پس از گذشت زمان زیادی از حضور خود همچنان یکی از پرطرفدارترین رسانه های اجتماعی در ایران می باشد.

assignment_late

توجه!

تبلیغ در اینستاگرام یکی از اولین بسترهای تبلیغات در شبکه های اجتماعی ایران بوده است و نکته مهم برای تبلیغات در اینستاگرام تعدد تبلیغات در صفحه های عمومی و کم اثر شدن آن می باشد.

fingerprint

راهکار ادسنسور

ادسنسور با راهکار جدیدی برگ برنده ی خود را برای تبلیغات اثر بخش در اینستاگرام رو کرده است : تبلیغات در اینستاگرام به روش اینفلوئنسر مارکتینگ.


Influencer Marketing چیست : همان بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار می باشد که پیش نیاز آن همکاری با افراد و صفحه های تاثیرگذار در جامعه می باشد ادسنسور به واسطه ی شرایط خاص خود و با صرف زمان زیاد و با وسواس با معروف ترین و پرمخاطب ترین صفحات و افراد پرمخاطب در شبکه های اجتماعی ( Influencers ) وارد همکاری شده است و تبلیغات در اینستاگرام را در صفحه های این افراد انجام می دهد.تماس با ماinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencer
influencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencer
influencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencer
influencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencerinfluencer