تبلیغات اینستاگرام

تبلیغات در اینستاگرام از قدیمی ترین روش های تبلیغات در شبکه های اجتماعی به شمار می رود به همین دلیل اکثر صفحه های اینستاگرام به حالت اشباع درآمده و نرخ اثربخشی پایینی دارند.
ادسنسور با درک موضوع بالا و وسواس تمام در جهت شناخت و جذب ناشرین از طریق همکاری و تعامل با صفحه ها و افراد تاثیرگذار اقدام به تبلیغات هدفمند و موضوعی در اینستاگرام نموده است.
تبلیغات گسترده در اینستاگرام
شبکه اجتماعی اینستاگرام یک شبکه عکس محور و دارای اکثریت مخاطبین قشر جوان و متوسط رو به بالا جامعه می باشد. اگر جامعه مخاطبین و بازار هدف خدمات و محصولات شما با پارامترهای فوق تناسب دارد مطمئنا ادسنسور بهترین بستر تبلیغات در اینستاگرام برای شما می باشد.

از ناشـرین مـورد اعتماد