درباره ادسنسور

متاسفانه اکثر فعالین حوزه تبلیغات در شبکه های اجتماعی افرادی هستند که دارای پیج ، کانال و یا وب سایت می باشد و کمبود یک شرکت معتبر در این فضا حس می گردد. شرکتی که بتواند علاوه بر سرویس و خدمت تبلیغات ، در حکم یک مشاور دیجیتال مارکتینگ عمل کرده و بتواند بهترین اقدام اجرایی را برای شما تشخیص دهد. ادسنسور صرفا سفارش تبلیغات شما را در شبکه های اجتماعی انجام نمی دهد بلکه در کنار شما کسب و کارتان را بررسی و تحلیل کرده و بهترین حالتی که بتواند بازدهی برای شما داشته باشد را پیشنهاد می دهد ! ادسنسور با درک و تجربه ی زیادی که در این فضا کسب نموده به شما کمک می کند که در کدام مراجع و با چه حجمی و به چه صورتی تبلیغ نمایید برای شما بهتر است و از همه مهم تر دغدغه تمامی امور اجرایی اعم از انتخاب کانال هی تبلیغاتی مناسب تر ، هماهنگی با کانال های تبلیغاتی و .... را از شما دور کرده و خود به عهده می گیرد.